Andresen Maskin er en fullservice leverandør av produksjons løsninger.
- Import
- Instalasjon
- Igangkjøring
- Opplæring
- Ettersalgsservice
- Support
- Kursvirksomhet
- Etableringsår: 1983
- Motto: Vi er til for våre kunder, - ingen oppgaver er for små, svært få er for store.
- Vår referanseliste omfatter :
- En rekke Hydro bedrifter
- Statlige bedrifter, forsknings og utdannelses institusjoner
- Kongsberg miljøet med blant andre Volvo Aerospace
Men også en lang rekke virksomheter med fra en til ti ansatte som påpeker at en tett og personlig oppfølging og gjensidig tillit er absolutt viktigtst ved valg av leverandør